JAKT & TRÄNING

Letar du efter möjlighet att själv träna eller jaga över din stående eller stötande fågelhund? 

Här finns det möjlighet att boka in träning eller jakt.

TRÄNING PÅ FÅGELSITUATIONER


Här finns det möjlighet att boka in träning på fågelsituationer för dig och din hund. Vi har både rapphöns och fasaner, och de lever fritt på marken runt vår gård. Marken består av gammal bruten skogsmark med snår och sten som numera betas, ängsmark, lite blandskog och vall.

Det är alltså inte fältträning på fågel i par med annat ekipage, utan en möjlighet för dig att träna din hund på egen hand i samband med fågel.

Önskar du ha mig med för coachning under din träning, går detta också att lösa.

Markvisare finns alltid med, ej fällning av fågel, men finns möjlighet till skott i fågelsituationer om så önskas.


Tidsåtgång per träningstillfälle är 1 ½ timme.

JAKT PÅ FÅGEL


När rapphönsen, och sedan fasanerna blir lovliga, finns det möjlighet att under en kort tid boka in jakt över sin egen stående fågelhund.


Då vi värnar om vårt bestånd på gården, har vi en överenskommen baglimit innan påbörjad jakt.

Välkommen med en intresseanmälan för träning eller jakt. Pris ges på förfrågan, kontaktinformation hittar du här.